Jak to jest z tym wydawaniem paragonów fiskalnych?

Gdzie jak gdzie, ale na naszej stronie nie może zabraknąć wpisu, który szczegółowo omówi obowiązek wydawania paragonów fiskalnych. Zagadnienie to jest zresztą bardzo ważne dla podatników korzystających z kas oraz drukarek rejestrujących. A część przedsiębiorców zapomina np. o tym, że paragonu fiskalnego nie można zastąpić żadnym innym dowodem sprzedaży! Ponadto, w przyszłości szykują się ważne zmiany w obowiązku wydawania takich dokumentów.

Dlaczego akurat paragon z kasy lub drukarki fiskalnej?

Obowiązek wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych występuje w przypadku tych przedsiębiorców, którzy obsługują osoby fizyczne. Szczegółowo jest to regulowane przez odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów. Ogólna zasada jest jednak taka, że jeśli podatnik musi korzystać z urządzenia fiskalnego i wdroży taką technologię w swojej firmie, to później przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na rzecz klientów indywidualnych wystawia paragony. Takie dokumenty zawierają bowiem kluczowe dane na temat przedsiębiorcy, kasy rejestrującej, zawieranej transakcji oraz należnych od niej podatków. Dlatego też paragonu fiskalnego nie da się zastąpić np. wydrukiem z terminala płatniczego.

Co grozi za nieprzestrzeganie obowiązków?

Zgodnie z przepisami, paragon fiskalny należy udostępnić klientowi po przyjęciu zapłaty za towar bądź usługę. Innymi słowy, takiego dowodu sprzedaży nie można np. dostarczyć w późniejszym terminie. Natomiast niedopełnienie formalności grozi dotkliwymi konsekwencjami. Jak mówi Kodeks Karny Skarbowy: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Wszystko zależy oczywiście od tego, czy podatnik jednorazowo zapomniał o wydaniu paragonu fiskalnego, czy też regularnie i w pełni świadomie pomijał ten obowiązek. Ponadto, przy ustalaniu wysokości kary uwzględniane są dodatkowe czynniki, m.in. sytuacja majątkowa i rodzina.

Moment wydania dowodu sprzedaży

Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, obecnie przepisy obligują do wydania paragonu fiskalnego w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę. Ministerstwo Finansów szykuje jednak bardzo istotną zmianę w przywołanej zasadzie. Zgodnie z projektem Rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących, który 15 listopada 2018 roku pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, paragon fiskalny będzie trzeba wydać przed otrzymaniem należności. I to bez względu na formę płatności wybraną przez nabywcę (gotówkową, bezgotówkową). Podkreślmy również, że nowe przepisy mają wejść w życie na początku stycznia 2019 roku. Aktualnie Rozporządzenie jest na etapie opiniowania, a zainteresowane strony mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do proponowanych regulacji prawnych.