Ewidencjonujesz obrót przy użyciu kasy fiskalnej? Te raporty to Twój obowiązek!

Prowadzenie sprzedaży towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, wymagające stosowania kasy fiskalnej, to nie tylko wymóg poprawnego wdrożenia i użytkowania odpowiedniego urządzenia czy też wystawianie oraz wydawanie klientom paragonów. Z punktu widzenia prawa istotne są jeszcze inne zadania, należące do obowiązków przedsiębiorcy. A wśród nich – realizacja konkretnych raportów fiskalnych. Na czym to polega?

Raporty dobowe i miesięczne to podstawa!

Podobnie jak sam zakup urządzenia fiskalnego nie zapewnia jeszcze możliwości prowadzenia ewidencji obrotu zgodnie z prawem (konieczne jest wcześniejsze przejście procedury instalacyjnej), tak samo rejestrowanie sprzedaży i wystawianie paragonów nie wystarczy, aby spełnić obowiązki zawarte w funkcjonujących przepisach. Każdy przedsiębiorca będący w tej sytuacji musi realizować jeszcze inne zadania. Wymienić należy choćby przechowywanie książki serwisowej oraz kopii wspomnianych już paragonów, a także pilnowanie terminowego wykonania kolejnych przeglądów technicznych czy sporządzanie raportów fiskalnych, o którym powiemy sobie dziś nieco więcej. Podatnik ma bowiem obowiązek poprawnie i systematycznie wystawiać 2 rodzaje takich wydruków: raporty dobowe i miesięczne.

Reguły sporządzania raportów dobowych i miesięcznych

Raporty, o których mówimy, zawierają szczegółowe informacje o zaewidencjonowanych transakcjach, uzyskanym obrocie i wynikającym z tego podatku należnym VAT, dotyczące danego przedziału czasu. W wydruku dobowym będzie to konkretny dzień pracy, zaś w drugim przypadku – miesiąc. Raporty te stanowią uzupełnienie ogólnej dokumentacji (podobnie jak wpisy z książki serwisowej czy kopie paragonów), potwierdzającej, że przedsiębiorca poprawnie prowadzi ewidencję obrotu i generalnie rzecz biorąc – swoją działalność handlową lub usługową. A na czym polegają podstawowe zasady realizacji tych wydruków? Raport pierwszego typu zwykle wystawia się na zakończenie dnia pracy (przy zamknięciu kasy). Opcjonalną możliwością jest sporządzenie go dnia następnego. Należy tylko pamiętać, że musi się to odbyć przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z nową datą. Wówczas tylko uniknie się błędu w dokumentacji. Natomiast raport drugiego typu realizuje się po upływie miesiąca, którego wydruk ma dotyczyć. Nie można jednak przegapić ostatecznego terminu wykonania dokumentu. Konkretnie jest to 25 dzień miesiąca następującego po tym, który ma się znaleźć w raporcie.

Niemniej, istnieją specjalne okoliczności, w jakich wykonywanie tych dokumentów nie jest konieczne. Chodzi o sytuacje, kiedy nie miała miejsca ani jedna transakcja, zarejestrowana w urządzeniu fiskalnym (oczywiście, w odpowiednim czasie dla danego rodzaju wydruku: w ciągu dnia bądź w ciągu miesiąca). W innym wypadku brak raportów lub błędy w dokumentacji są traktowane jako niezgodność z obowiązującymi przepisami.