Rejestracja urządzenia fiskalnego – od tego wszystko się zaczyna

Właściwie sam „żywy kontakt z technologiami” zaczyna się jeszcze wcześniej, ponieważ już w momencie wybierania konkretnego modelu, jego zakupu, a nawet i późniejszego, ewentualnego użytkowania w trybie szkoleniowym. Niemniej, prawdziwy start prawidłowego, zgodnego z prawem ewidencjonowania obrotu z zastosowaniem urządzenia fiskalnego. Dodajmy, że tytułowa rejestracja to start ustandaryzowany i nieunikniony. Warto więc wcześniej wiedzieć, na czym w ogólności on polega.

Jako pierwszy – kontakt z Urzędem Skarbowym

Jeśli przystępujemy do rejestracji urządzenia fiskalnego, to na wstępie czeka nas kontakt z Urzędem Skarbowym. A konkretnie złożenie tam pisemnego zawiadomienia o zamiarze ewidencjonowania obrotu i przystąpienia do procedury instalacyjnej. Tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne musi zawierać konkretne informacje. Należą do nich: nazwa bądź po prostu imię i nazwisko podatnika, NIP podatnika, liczba planowanych do wdrożenia urządzeń oraz adresy miejsc, gdzie zostaną one zainstalowane, jak również sam termin, kiedy ma do tego dojść. To od nas zależy, jak chcemy dostarczyć pismo – osobiście bądź też pocztowo. Jednak dokument ten musi wpłynąć nie później, niż 1 dzień przed koniecznym terminem rozpoczęcia ewidencji obrotu przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej.

Później czeka nas fiskalizacja

Kluczowym krokiem w procedurze instalacyjnej jest fiskalizacja. Co to takiego? Chodzi o czynność, która – najogólniej mówiąc – sprawi, że nasze urządzenie przestanie pracować w trybie szkoleniowym. Zacznie funkcjonować w trybie fiskalnym, czyli rejestrować wszelkie działania poczynione na kasie albo drukarce oraz zarejestrowane transakcje. Gdy fiskalizacja zostanie zakończona, zyskamy możliwość dokonywania sprzedaży towarów lub usług i zgodnego z przepisami wystawiania paragonów. Warto dodać, że operacja ta jest jednorazowa i nieodwracalna. Co więcej, może ją przeprowadzić jedynie serwisant posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia.

Na koniec – kolejne zgłoszenie i specjalny numer

Gdy instalacja urządzenia rejestrującego dobiegnie końca, mamy obowiązek złożyć pisemne zgłoszenie poinstalacyjne do Urzędu Skarbowego. Co więcej, musi ono wpłynąć nie później, niż 7 dni od wykonania fiskalizacji. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, o formie doręczenia dokumenty decydujemy sami. W odpowiedzi na zgłoszenie poinstalacyjne powinniśmy w końcu otrzymać specjalny numer ewidencyjny, potwierdzający wpisanie naszej kasy lub drukarki rejestrującej do katalogów US. Ten sam numer powinien trwale znaleźć się na obudowie naszego urządzenia (w widocznym miejscu). Gdy tak się stanie, możemy w zasadzie proces rejestracji i instalacji uznać za zakończony.