Nowy system fiskalizacji staje się faktem. Dla kogo obowiązkowe kasy online?

Dotychczas na naszym blogu temat systemu fiskalizacji online pojawiał się niejako przy okazji, w postaci wzmianek, np. towarzyszących tekstom o konkretnych urządzeniach rejestrujących (choćby o modelu Elzab Cube Online). Kiedy więc funkcjonowanie tego nowoczesnego rozwiązania staje się rzeczywistością – podobnie jak związane z nim, ważne regulacje prawne – warto powiedzieć nieco dokładniej, czym on faktycznie jest oraz czemu służy. A także jakie urządzenia fiskalne będą działać w ramach omawianego systemu i wreszcie kto będzie musiał z nich korzystać.

System fiskalizacji online – rewolucja na drodze ewolucji

O wprowadzeniu systemu online mówiło się od dawna, bowiem wzmianki na ten temat pojawiały się już przynajmniej w 2018 roku. Oczywiste stało się również to, że wdrożenie go, podobnie zresztą jak i technologii sprzedaży nowej generacji, będzie wymagało czasu i odpowiednich regulacji prawnych. I faktycznie, długa droga do realnego zaistnienia zaawansowanego rozwiązania teleinformatycznego zakończyła się wejściem w życie kolejnych Rozporządzeń, a przede wszystkim – nowelizacji do ustawy o podatku od towarów i usług. Z nowych przepisów wynika wiele kwestii – począwszy od zasad funkcjonowania systemu i urządzeń rejestrujących online, przez procedurę instalacyjną wspomnianych modeli, a skończywszy m.in. na tym, kto musi na nich pracować lub kiedy będzie mógł skorzystać z ustawowej ulgi z tytułu ich wdrożenia.

A czym w rzeczywistości jest system fiskalizacji online? Jak już zostało powiedziane, to zaawansowane rozwiązanie teleinformatyczne, które w znacznym stopniu przekształca i unowocześnia sposób funkcjonowania urządzeń rejestrujących i tym samym – także obrót gospodarczy. Najprościej mówiąc, opiera się na internetowej komunikacji kas i drukarek fiskalnych nowego typu z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), nadzorowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Tą drogą, ze wspomnianych technologii są automatycznie transmitowane niezbędne dane, dotyczące ewidencji obrotu, wystawianych dokumentów czy np. terminowej realizacji obowiązkowych przeglądów technicznych. System online służy zatem jeszcze skuteczniejszemu monitorowaniu nieprawidłowości związanych z prowadzeniem sprzedaży towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Rozwiązanie to ma skutkować uszczelnieniem systemu podatkowego oraz efektywniejszą walką z tzw. „szarą strefą”. Co więcej, standardy nowych kas fiskalnych online i drukarek fiskalnych online wspierają również popularyzację transakcji bezgotówkowych.

Z tego wynika, że w istocie mówimy o rozwiązaniu innowacyjnym, generalnym, które wydaje się mieć charakter rewolucyjny. W rzeczywistości jednak wejście systemu online nie oznacza dokładnie przejścia wszystkich przedsiębiorców na urządzenia rejestrujące nowego typu z dnia na dzień. Wręcz przeciwnie – ustawodawca założył, że proces wdrażania tych rozwiązań w polskich firmach będzie przebiegał w sposób ewolucyjny, na zasadzie kolejnych etapów upowszechniania. Dlatego też nie wszyscy podatnicy muszą teraz decydować się na kasy i drukarki fiskalne online. Ale jak wynika z pewnych przepisów oraz rozwoju całej sytuacji – technologie te mają stopniowo zyskiwać powszechny charakter.

Kto musi rozpocząć pracę z urządzeniami fiskalnymi online?

Z drugiej strony, funkcjonują już zapisy prawne, które mają zadbać o postępy w „ewolucyjnym wdrażaniu” systemu online. Przede wszystkim ustawodawca zobowiązał konkretne grupy zawodowe do bezwzględnego, wcześniejszego rozpoczęcia pracy przy użyciu kas i drukarek fiskalnych online. Przykładowo, ewidencja obrotu za pomocą tych technologii od 1 stycznia 2020 roku musi się odbywać w przedsiębiorstwach reprezentujących branżę motoryzacyjną. Chodzi m.in. o mechanikę pojazdową, sprzedaż paliw do silników czy wymianę opon. Od 1 lipca 2020 roku obowiązek ten dotyczy działalności zajmujących się handlem brykietu i węgla, świadczeniem usług gastronomicznych bądź też udzielaniem krótkotrwałego zakwaterowania. Tymczasem konieczność stosowania urządzeń fiskalnych online od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje w branży kosmetycznej i fitness (w zakresie wstępu do obiektów), medycznej i prawniczej.

Dodatkowo, zmianie uległy również zasady korzystania z ustawowej ulgi z tytuły zakupu i instalacji pierwszego urządzenia rejestrującego. Teraz zwrot z budżetu państwa w wysokości maksymalnie 700 zł można uzyskać na drodze zakupu wyłącznie pierwszych kas lub drukarek fiskalnych online. Co ciekawe, ustawodawca przewidział także opcję skorzystania z refundacji w przypadku wymiany urządzeń rejestrujących starego typu na modele współpracujące z CRK. Jednak ta sytuacja obejmuje wyłącznie wspomniane wyżej działalności zobligowane do wcześniejszego wdrożenia technologii sprzedaży online.